Ankara Yenimahalle/Etimesgut
-İstanbul Yolu -Eskişehir Yolu
Yuva-Susuz Ümitköy-Çayyolu
Karacakaya-Yakacık Alacaatlı-Yapracık
Batıkent-Çakırlar Y.Yurtçu-A.Yurtçu
Özevler-Macun Şehitali-Ballıkuyumcu
İvedik-Kardelen Dodurga-Fevziye
Yahyalar-Memlik  
civarındaki gayrimenkullerinize
Kesin ve Kısa sürede Çözüm...
Uludağlar Gayrimenkul Kuyumculuk İnşaat Değerleme İletişim Gıda Otomotiv Spor Müşavirlik Sağlık Eğitim Turizm Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Sık Kullanılan Kanunlar

T.C. Anayasası
Devlet Memurları Kanunu
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Türk Ceza Kanunu
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Vergi Usul Kanunu
Türk Medeni Kanunu
Borçlar Kanunu
Ceza Muhakemesi Kanunu
İl Özel İdaresi Kanunu
İş Kanunu
6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu

Bazı Kanun ve Bilgiler

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Y...
7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
5578 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı ...
5393 Sayılı Belediye Kanunu
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı ...
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
3194 Sayılı İmar Kanunu
775 Sayılı Gecekondu Kanunu
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşvik...
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Kor...
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu
3402 Sayılı Kadastro Kanunu
2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykı...
4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz malların De...
431 Sayılı Hilafetin İlgasına ve Hanedanı Osm...
3561 Sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edi...
6831 Sayılı Orman Kanunu
3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan...
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kan...Fırsat İlanları
Kayıtlı İlan Yok!