2021 yılı asgari ücret desteği; sigortalı çalıştıran işyerleri için 75 TL olarak açıklandı. Asgari ücret desteği nedir? Nasıl hesaplanır? Kimler faydalanabilir? Gereken Şartlar nelerdir? soruların cevaplarını ve bütün detayları yazımızda bulabilirsiniz.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Asgari ücret desteği ilk olarak 2016 yılında yapılan değişiklikle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile yürürlüğe giren ve sonrasında 2017, 2018, 2019,2020 yıllarında çıkarılan kanun maddeleri ile 5510 sayılı kanuna eklenen geçici maddeler ile uygulama devam ettirilmiştir. 2021 yılında da devam…

2021 Yılı Asgari Ücret Desteği: 75 TL

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

2021 yılında uygulanacak asgari ücret desteği aşağıdaki gibidir;

İşyerinin Çalışan Sayısı

Aylık Destek Tutarı

Günlük Destek Tutarı (TL)

Tüm İşyerleri

75,00 TL

2,50 TL

 

DEĞERLİ ZİYARETÇİMİZ ALTTAKİ RAKAMLARIMIZ 2021 YILINA GÖRE EN KISA SÜREDE GÜNCELLENECEKTİR.

2020 yılından önce tescil edilen işyerleri bir önceki yılın aynı ayına göre değerlendirilir.

2020 yılında asgari ücret desteğinden 2020 yılının ilgili ayındaki prim ödeme gün sayısı dikkate alınacaktır. 2020 yılından önce tescil edilen işyeri için ise durum farklıdır. 2020 yılından önce ve sonra tescil edilmiş işyerleri için uygulanacak destek tutarı aşağıdaki tablodadır.

İşyeri Tescil Tarihi

Asgari Ücret Desteğinde Esas Alınacak Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarı

31.12.2019 ve öncesi

2020 yılında dikkate alınacak tutar, 2019 yılının aynı ayında prime esas günlük kazancı brüt 128,00 TL ve altında bildirilen prim gün sayısını kadardır.

01.01.2020 ve sonrası

Prime esas günlük kazanç alt ve üst limitlerinden (98,10 TL – 735,75 TL) bildirilen uzun vadeli sigortalıların toplam prim gün sayısı

Toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri için ve linyit ve taş kömürü çıkarılan işyeri için destek tutarı daha yüksek

Linyit ve taş kömürü çıkarılan işyerleri için ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri içinde işyerinin 2020 yılından önce tescil edilmiş olmasına göre farklılık göstermektedir.

Linyit ve Taş Kömürü İşletmesi

İşyeri Tescil Tarihi

Asgari Ücret Desteğinde Esas Alınacak Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarı

31.12.2019 ve öncesi

2020 yılında dikkate alınacak tutar, 2019 yılının aynı ayında prime esas günlük kazancı brüt 341,00 TL ve altında bildirilen prim gün sayısını kadardır.

01.01.2020 ve sonrası

Prime esas günlük kazanç alt ve üst limitlerinden (98,10 TL – 735,75 TL) bildirilen uzun vadeli sigortalıların toplam prim gün sayısı

Fakat linyit ve taş kömürü işletmeleri bir önceki yılın aynı ayında ödenen toplam prim ödeme gün sayısının %50’sini geçemez.

Toplu İş Sözleşmesi İmzalanan İşyerleri

İşyeri Tescil Tarihi

2020 yılında Asgari Ücret Desteğinde Esas Alınacak Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarı

31.12.2019 ve öncesi

2020 yılında dikkate alınacak tutar 2019 yılının aynı ayında prime esas günlük kazancı brüt 256,00 TL ve altında bildirilen prim gün sayısını kadardır.

01.01.2020 ve sonrası

Prime esas günlük kazanç alt ve üst limitlerinden (98,10 TL – 735,75 TL) bildirilen uzun vadeli sigortalıların toplam prim gün sayısı

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANACAK OLAN İŞVERENLER KİMLERDİR?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin bir takım şartları yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Fakat işverenlerin yerine getirmesi gereken şartlar işyerinin 01.01.2020 tarihinden önce tescil edilip edilmediğine göre değişmektedir.

31.12.2019 tarihi ve öncesinde tescil edilen işyerleri

01.01.2020 tarihi ve sonrasında tescil edilen işyerleri

2019 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmiş olması

2020 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmiş olması

Hazine katkısından yararlanmak amacıyla şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi muvazaalı işlem tesis edilmemesi

Hazine katkısından yararlanmak amacıyla şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi muvazaalı işlem tesis edilmemesi

Ocak/2020 – Aralık/2020 dönemlerinde bildirilen sigortalı sayısının Ocak/2019 – Kasım/2019 dönemlerinde bildirilen en düşük sigortalı sayısından az olmaması

Cari dönem primlerinin yasal süresi içerisinde ödenmiş olması

2019 yılı için çalıştırılan kişilerin sigorta primine esas kazançlarını tam olarak bildirilmesi

2020 yılı için çalıştırılan kişilerin sigorta primine esas kazançlarını tam olarak bildirilmesi

 

Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ait gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya bu borcun 6183 sayılı Kanun uyarınca taksitlendirilmiş olması

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL HESAPLANIR?

İşverenlerin hesaplanan prim borçlarından asgari ücret destek tutarı kadar kısmı mahsup edilecek mahsup edilen kısmı Hazine tarafından karşılanacaktır. Hazine tarafından karşılanan kısmın hesaplanmasına ise önemli bir konudur.

Örnek-1; 01.01.2020 tarihinden önce tescil olan ABC San. ve Tic. A.Ş. için hesaplanacak asgari ücret desteği şu şekilde olacaktır.

Ocak – 2020 Dönemi

Toplam Çalışan Personel Sayısı

150

2019 Yılının Aynı Ayında Prime Esas Günlük 128 TL ve Altında Çalışan Personel Sayısı

50

Günlük Devlet Desteği (TL)

2,50

SGK Gün

30

Destekten Yararlanılacak Prim Gün Sayısı (50 X 30)

1.500

Toplam Asgari Ücret Destek Tutarı (TL) (1.500 X 2,5)

3.750,00

Örnek-2; 01.01.2020 tarihinden sonra tescil olan XYZ San. ve Tic. A.Ş. için hesaplanacak asgari ücret desteği şu şekilde olacaktır.

Ocak – 2020 Dönemi

Toplam Çalışan Personel Sayısı

50

Prime Esas Günlük Kazanç Alt ve Üst Limitleri Ara. Bildirilen Uzun Vad. Sigortalı Sayısı

40

Günlük Devlet Desteği (TL)

2,50

SGK Gün

30

Destekten Yararlanılacak Prim Gün Sayısı (40 X 30)

1.200

Toplam Asgari Ücret Destek Tutarı (TL) (1.200 X 2,5)

3.000,00

Örnek-3; 01.01.2020 tarihinden önce tescil olan ABC Demir San. ve Tic. A.Ş. için hesaplanacak asgari ücret desteği şu şekilde olacaktır.

Ocak – 2020 Dönemi

Toplam Çalışan Personel Sayısı

750

2019 Yılının Aynı Ayında Prime Esas Günlük 128 TL ve Altında Çalışan Personel Sayısı

550

Ocak/2019 – Kasım/2019 Dönemindeki Ortalama Uzun Vadeli Sigortalı Sayısı

510

Günlük Devlet Desteği (TL)

2,5

SGK Gün

30

Destekten Yararlanılacak Prim Gün Sayısı (550 X 30)

16.500

Toplam Asgari Ücret Destek Tutarı (TL) (16.500 X 2,50)

41.250,00

Örnek-4; 01.01.2020 tarihinden önce tescil olan ABC Linyit A.Ş. için hesaplanacak asgari ücret desteği şu şekilde olacaktır.

Ocak – 2020 Dönemi

Toplam Çalışan Personel Sayısı

250

2019 Yılının Aynı Ayında Prime Esas Günlük 341,00 TL ve Altında Çalışan Personel Sayısı

150

Günlük Devlet Desteği (TL)

2,50

SGK Gün

30

Destekten Yararlanılacak Prim Gün Sayısı (150 X 30)

4.500

2019 Yılının Aynı Ayında Toplam Prim Ödeme Gün Sayısının Yarısı

4.000

Toplam Asgari Ücret Destek Tutarı (TL) (4.000 X 2,50)

10.000,00