Gelir Vergisi Kanunun ilgili maddesinde belirtildiği üzere, asgari çalışma gücünü belli ölçülerde kaybeden çalışanlar için geçerli Engellilik İndirimine ilişkin tutarlar her yıl için ayrı ayrı belirlenmektedir. 

Engellilik İndirimi 3 derecede belirlenir. İlgili kanun hükümleri gereği çalışma kabiliyetinin asgari %80’ını kaybetmiş kişiler 1.Derece Engellilik Oranı,%60’ını kaybetmiş kişiler 2.Derece Engellilik Oranı%40’ını kaybetmiş kişiler ise 3.Derece Engellilik Oranı olarak değerlendirilmektedir.

2021 YILI ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI TABLOSU

2021 YILI ENGELLİLİK İNDİRİM TUTARLARI TUTAR
Birinci Derece Engellilik İndirimi 1.500 TL
İkinci Derece Engellilik İndirimi 860 TL
Üçüncü Derece Engellilik İndirimi 380 TL
   
2010 YILI ENGELLİLİK İNDİRİM TUTARLARI  
Birinci Derece Engellilik İndirimi 1.400 TL
İkinci Derece Engellilik İndirimi 790 TL
Üçüncü Derece Engellilik İndirimi 350 TL
   
2019 YILI ENGELLİLİK İNDİRİM TUTARLARI  
Birinci Derece Engellilik İndirimi 1.200 TL
İkinci Derece Engellilik İndirimi 650 TL
Üçüncü Derece Engellilik İndirimi 290 TL
   
2018 YILI ENGELLİLİK İNDİRİM TUTARLARI  
Birinci Derece Engellilik İndirimi 1.000 TL
İkinci Derece Engellilik İndirimi 530 TL
Üçüncü Derece Engellilik İndirimi 240 TL
   
2017 YILI ENGELLİLİK İNDİRİM TUTARLARI  
Birinci Derece Engellilik İndirimi 900 TL
İkinci Derece Engellilik İndirimi 470 TL
Üçüncü Derece Engellilik İndirimi 210 TL
   
2016 YILI ENGELLİLİK İNDİRİM TUTARLARI  
Birinci Derece Engellilik İndirimi 900 TL
İkinci Derece Engellilik İndirimi 460 TL
Üçüncü Derece Engellilik İndirimi 210 TL